خانه / بایگانی برچسب: مونتموریلونیت

بایگانی برچسب: مونتموریلونیت

مونت موریلونیت

مونتموریلونیت

واژه مونت موریلونیت (Montmorillonite) از نام منطقه montmorillon فرانسه گرفته شده است. در این منطقه برای اولین بار کانی مونت موریلونیت مشاهده و دسته بندی شد. اسمکتیت نام دیگر کانی مونت موریلونیت است. می توان فرمول این کانی را به شکل زیر در نظر گرفت: Al1.67Mg0.33)[(OH)2Si4O10].Na0.33(H2O)4) خواص فیزیکی مونت موریلونیت …

ادامه نوشته »